De auditeur: Bij overheidsaudits wordt de auditeursrol vervuld door het hoofd van de rekenkamer en door personen aan wie de taak om de audits uit te voeren gedelegeerd is. De algemene verantwoordelijkheid voor overheidsaudits wordt bepaald door het mandaat van elke rekenkamer.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai125a

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif