De verantwoordelijke partij: Bij overheidsaudits bepaalt het (grond)wettelijke kader de relevante verantwoordelijkheden. De verantwoordelijke partijen kunnen verantwoordelijk zijn voor de informatie over het auditonderwerp, het management van het auditonderwerp of de opvolging van aanbevelingen. Het kan gaan om individuen of organisaties.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai125b

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif