De doelgroep: De individuen, organisaties of groeperingen daarvan voor wie de auditeur het auditrapport publiceert. Het kan gaan om parlementen, toezichtinstanties, diegene die met het bestuur zijn belast of de burger.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai125c

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif