26. Auditonderwerp verwijst naar de informatie, toestand of activiteit die gemeten of beoordeeld wordt aan de hand van bepaalde normen. Afhankelijk van de auditdoelstelling kan het verschillende vormen aannemen en verschillende kenmerken hebben. Een auditonderwerp is gepast als het identificeerbaar is en consequent beoordeeld of gemeten kan worden aan de hand van de normen, zodat de noodzakelijke procedures doorlopen kunnen worden om voldoende en gepaste auditbewijzen te verzamelen ter ondersteuning van de conclusie van de audit of het auditoordeel.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai126


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif