28. Informatie verwijst naar het resultaat van de beoordelingen of metingen van het auditonderwerp die uitgevoerd zijn aan de hand van auditnormen. Ze kunnen verschillende vormen aannemen en verschillende kenmerken hebben afhankelijk van de doelstellingen en de draagwijdte van de audit.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai128


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif