29. Er bestaan twee types opdrachten:

  • Bij attesteringsopdrachten meet de verantwoordelijke partij het auditonderwerp aan de hand van de normen en legt ze informatie over het auditonderwerp voor. Op basis daarvan verzamelt de auditeur vervolgens voldoende en gepaste auditbewijzen zodat hij in staat is een degelijk beargumenteerde conclusie te formuleren.
  • Bij directe beoordelingsopdrachten meet of evalueert de auditeur zelf het onderwerp aan de hand van de normen. De auditeur selecteert het onderwerp en de normen en houdt daarbij rekening met de risico’s en de materialiteit. De resultaten van de beoordelingen of metingen worden in het rapport voorgesteld als bevindingen, conclusies, aanbevelingen of een oordeel. De audit van het onderwerp kan ook nieuwe informatie, analyses of inzichten aan het licht brengen.

INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai129


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif