Bij attesteringsopdrachten meet de verantwoordelijke partij het auditonderwerp aan de hand van de normen en legt ze informatie over het auditonderwerp voor. Op basis daarvan verzamelt de auditeur vervolgens voldoende en gepaste auditbewijzen zodat hij in staat is een degelijk beargumenteerde conclusie te formuleren.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai129a

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif