Bij directe beoordelingsopdrachten meet of evalueert de auditeur zelf het onderwerp aan de hand van de normen. De auditeur selecteert het onderwerp en de normen en houdt daarbij rekening met de risico’s en de materialiteit. De resultaten van de beoordelingen of metingen worden in het rapport voorgesteld als bevindingen, conclusies, aanbevelingen of een oordeel. De audit van het onderwerp kan ook nieuwe informatie, analyses of inzichten aan het licht brengen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai129b


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif