Financiële audits zijn altijd attesteringsopdrachten, aangezien ze gebaseerd zijn op financiële informatie die aangeboden wordt door de verantwoordelijke partij. Performantie-audits zijn doorgaans directe beoordelingsopdrachten. Rechtmatigheidsaudits kunnen zowel attesterings- als directe beoordelingsopdrachten zijn, of beide. Het volgende is een overzicht van de auditonderwerpen of -informatie, ondergebracht in de drie categorieën van audittypes die behandeld worden in de ISSAI-standaarden:

  • Financiële audits: Het onderwerp van een financiële audit is de balans, de resultatenrekening, de cashflow of andere elementen die erkend, gemeten en voorgesteld zijn in jaarrekeningen. De auditinformatie is de jaarrekening.
  • Performantie-audits: Het onderwerp van een performantie-audit wordt bepaald door de auditdoelstellingen en –vragen. Het kan gaan om specifieke programma’s, instanties, fondsen of bepaalde activiteiten (met inbegrip van hun output, resultaat en impact), bestaande situaties (met inbegrip van de oorzaken en gevolgen), alsook financiële of niet-financiële informatie over al het voorgaande. De auditeur meet of beoordeelt het onderwerp om na te gaan in welke mate er aan de vooropgestelde normen voldaan is.
  • Rechtmatigheidsaudits: Het onderwerp van een rechtmatigheidsaudit wordt bepaald door de draagwijdte van de audit. Het kan gaan om activiteiten, financiële transacties of informatie. Bij attesteringsopdrachten is het belangrijker om de nadruk te leggen op de auditinformatie, die een conformiteitsverklaring kan zijn die overeenstemt met het vooropgestelde en gestandaardiseerde rapporteringskader.

INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai130


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif