Financiële audits: Het onderwerp van een financiële audit is de balans, de resultatenrekening, de cashflow of andere elementen die erkend, gemeten en voorgesteld zijn in jaarrekeningen. De auditinformatie is de jaarrekening.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai130a


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif