Performantie-audits: Het onderwerp van een performantie-audit wordt bepaald door de auditdoelstellingen en –vragen. Het kan gaan om specifieke programma’s, instanties, fondsen of bepaalde activiteiten (met inbegrip van hun output, resultaat en impact), bestaande situaties (met inbegrip van de oorzaken en gevolgen), alsook financiële of niet-financiële informatie over al het voorgaande. De auditeur meet of beoordeelt het onderwerp om na te gaan in welke mate er aan de vooropgestelde normen voldaan is.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai130b


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif