Rechtmatigheidsaudits: Het onderwerp van een rechtmatigheidsaudit wordt bepaald door de draagwijdte van de audit. Het kan gaan om activiteiten, financiële transacties of informatie. Bij attesteringsopdrachten is het belangrijker om de nadruk te leggen op de auditinformatie, die een conformiteitsverklaring kan zijn die overeenstemt met het vooropgestelde en gestandaardiseerde rapporteringskader.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai130c


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif