31. De doelgroep moet verzekerd worden van de betrouwbaarheid en relevantie van de informatie die zij zullen gebruiken om beslissingen te nemen. Audits moeten bijgevolg informatie voorleggen die gebaseerd is op voldoende en gepaste bewijzen en auditeurs moeten procedures volgen die het risico op ongepaste conclusies verkleinen of beheersen. De mate van zekerheid die aan de doelgroep bezorgd kan worden, moet op een duidelijke manier bekendgemaakt worden. Door inherente beperkingen, kunnen audits echter nooit absolute zekerheid bieden.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai131


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif