Afhankelijk van de audit en de noden van de doelgroep, kan op de volgende twee manieren zekerheid overgebracht worden aan de doelgroep:

  • Door middel van oordelen en conclusies die expliciet de mate van zekerheid vermelden. Dat geldt voor alle attesteringsopdrachten en sommige directe beoordelingsopdrachten.
  • Op andere manieren. Bij sommige directe beoordelingsopdrachten legt de auditeur geen expliciete betrouwbaarheidsverklaring af over het auditonderwerp. In dergelijke gevallen zorgt de auditeur voor het nodige vertrouwen bij de doelgroep door expliciet uit te leggen hoe de bevindingen, normen en conclusies op een evenwichtige en beargumenteerde manier tot stand gekomen zijn, alsook door uit te leggen waarom de combinatie van bevindingen en normen geleid hebben tot een bepaalde algemene conclusie of aanbeveling.

INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai132


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif