33. Zekerheid kan in redelijke of beperkte mate verworven worden.

Met een redelijke mate van zekerheid wordt een hoge mate van zekerheid, maar geen absolute zekerheid bedoeld. De auditconclusie wordt positief geformuleerd en geeft weer dat het auditonderwerp, naar het oordeel van de auditeur, al dan niet voldoet aan de normen in alle materiële opzichten, of, naargelang dit relevant is, dat de auditinformatie een getrouw en eerlijk beeld weergeeft, in overeenstemming met de toepasselijke normen.

Bij zekerheid in beperkte mate geeft de conclusie aan dat er via de uitgevoerde procedures niets aan het licht gekomen is dat de auditeur ertoe leidt te denken dat het auditonderwerp niet voldoet aan de toepasselijke normen. De procedures die uitgevoerd worden binnen een audit met zekerheid in beperkte mate, zijn beperkt in vergelijking met wat nodig is om een redelijke mate van zekerheid te verwerven. Wel gebruikt de auditeur zijn professioneel oordeel en verwacht hij dat die mate van zekerheid zinvol is voor de doelgroep. Een rapport met zekerheid in beperkte mate geeft de beperkte aard van de verworven zekerheid weer.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai133


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif