De principes die hieronder uiteengezet worden vormen de basis voor de uitvoering van audits. Een audit is een cumulatief en repetitief proces, maar om een overzicht te kunnen creëren, worden de principes hier als volgt gegroepeerd:

  • Principes met betrekking tot de organisatorische vereisten bij rekenkamers;
  • Algemene principes waarmee de auditeur rekening moet houden vóór – en meermaals tijdens – de audit; en
  • Principes met betrekking tot de specifieke stappen van het auditproces.

De principes van overheidsaudits hebben betrekking op:


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai134


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif