35. Rekenkamers moeten gepaste procedures voor ethiek- en kwaliteitsbeheersing creëren en in stand houden.

Elke rekenkamer moet op een organisatorisch niveau procedures voor ethiek- en kwaliteitsbeheersing creëren en in stand houden, die in redelijke mate garanderen dat de rekenkamer en haar personeel voldoen aan de professionele standaarden en de toepasselijke ethische, wettelijke en institutionele voorschriften. ISSAI 30 – De Ethische Code en ISSAI 40 – Kwaliteitsbeheersing voor Rekenkamers bieden adviezen daaromtrent. Het bestaan van dergelijke procedures op het niveau van de rekenkamer is een absolute voorwaarde voor de toepassing of ontwikkeling van nationale standaarden op basis van de Fundamentele Auditprincipes.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai135


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif