36. Auditeurs moeten voldoen aan de relevante ethische voorschriften en onafhankelijk handelen.

Het professionele gedrag van auditeurs moet ethische principes weerspiegelen. De rekenkamers moeten beleidslijnen opstellen die een antwoord bieden op de ethische voorschriften en benadrukken dat elke auditeur eraan moet voldoen. Auditeurs moeten onafhankelijk blijven zodat hun rapporten onpartijdig zijn en lijken voor de doelgroep.

Auditeurs kunnen adviezen terugvinden over onafhankelijkheid in ISSAI 10 – De Verklaring van Mexico over de Onafhankelijkheid van Rekenkamers en over de ethische kernprincipes integriteit, objectiviteit, professionele bekwaamheid en gepaste voorzichtigheid, vertrouwelijkheid en professioneel gedrag in ISSAI 30 – De Ethische Code.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai136


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif