38. Auditeurs moeten de audit uitvoeren in overeenkomst met de professionele kwali-teitsbeheersingsstandaarden.

Het kwaliteitsbeleid en de procedures voor kwaliteitsbeheersing van een rekenkamer moeten voldoen aan de professionele standaarden, om te verzekeren dat de audits een consequent hoog kwaliteitsniveau bereiken. Procedures voor kwaliteitsbeheersing moeten o.a. de leiding en beoordeling van en het toezicht op het auditproces omvatten, en er eveneens voor zorgen dat er raadplegingen voorafgaan aan beslissingen over moeilijke of omstreden kwesties. Auditeurs kunnen bijkomend advies vinden in ISSAI 40 – Kwaliteitsbeheersing voor Rekenkamers.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai138


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif