40. Auditeurs moeten het risico beheersen dat ze een rapport voorleggen dat ongepast is binnen de omstandigheden van de audit.

Auditrisico verwijst naar het risico dat een auditrapport ongepast is. Auditeurs doorlopen procedures om het risico op ongepaste conclusies te beheersen of te verkleinen, in het besef dat de beperkingen die inherent deel uitmaken van alle audits ervoor zorgen dat een audit nooit absolute zekerheid kan bieden over de toestand van het auditonderwerp.

Als de auditeur een redelijke mate van zekerheid wilt bieden, moet hij het auditrisico verkleinen tot een aanvaardbaar laag risicogehalte, naargelang de omstandigheden van de audit. Als de auditeur streeft naar een audit met een beperkte mate van zekerheid, is het aanvaardbare risico dat aan bepaalde normen niet voldaan is, groter dan bij een audit met een redelijke mate van zekerheid. Een audit met een beperkte mate van zekerheid biedt een niveau van zekerheid die volgens het professionele oordeel van de auditeur nuttig is voor de doelgroep.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai140


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif