41. Auditeurs moeten rekening houden met de materialiteit tijdens het auditproces

Materialiteit is relevant voor alle audits. Een kwestie wordt als materieel beschouwd als het aannemelijk is dat kennis ervan de beslissingen van de doelgroep zou beïnvloeden. Materialiteit wordt bepaald op basis van het professionele oordeel van de auditeur en zijn beoordeling van de noden van de doelgroep. De auditeur kan bepalen dat een individueel aspect materieel is, alsook aspecten die samen een geheel vormen. Materialiteit wordt vaak beschouwd in termen van waarde, maar het begrip omvat ook andere kwantitatieve en kwalitatieve aspecten. Een aspect (of een geheel van aspecten) kan naar de aard materieel zijn door haar inherente kenmerken, maar kan ook materieel zijn door de context waarin ze voorkomt.

Het bepalen van de materialiteit beïnvloedt de beslissingen over de aard, timing en reikwijdte van de auditprocedures en de beoordeling van de auditresultaten. Voorbeelden van bepalende factoren zijn o.a. de belangen van betrokken partijen of van de bevolking, institutionele voorschriften en gevolgen voor de maatschappij.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai141


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif