42. Auditeurs moeten een voldoende gedetailleerde auditdocumentatie aanleggen zodat het uitgevoerde werk, het verzamelde bewijsmateriaal en de geformuleerde conclusies duidelijk verstaanbaar zijn.

Bij de auditdocumentatie moeten een auditstrategie en –plan inbegrepen zijn. De auditdocumentatie moet tevens de gevolgde procedures en het verzamelde bewijsmateriaal bevatten en ondersteuning bieden voor de meegedeelde auditbevindingen. Verder moeten de documenten voldoende gedetailleerd zijn zodat een ervaren auditeur, zonder voorkennis over die audit, in staat is om het volgende te begrijpen: de aard, timing, draagwijdte en resultaten van de uitgevoerde procedures, de bewijzen die de auditbevindingen en -aanbevelingen staven, de redenering achter alle belangrijke aangelegenheden waar een professioneel oordeel aan te pas kwam en de conclusies die daarbij horen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai142


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif