43. Auditeurs moeten doeltreffend communiceren tijdens het auditproces.

Het is van het grootste belang dat de geauditeerde instantie op de hoogte gehouden wordt van alles wat betrekking heeft op de audit. Dit is fundamenteel om een constructieve werkrelatie op te bouwen. Dat houdt in dat de geauditeerde instantie informatie moet krijgen die relevant is voor de audit, en dat opmerkingen en auditbevindingen tijdig aan het management en andere die belast zijn met het bestuur bezorgd moeten worden. De auditeur kan bovendien de verantwoordelijkheid hebben om auditgerelateerde aangelegenheden door te geven aan andere belanghebbenden, zoals parlementen of toezichtinstanties.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai143


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif