45. Auditeurs moeten de aard van de te auditeren instanties of programma’s begrijpen.

Dat houdt in dat auditeurs een begrip moeten verwerven van de relevante doelstellingen, activiteiten, het regelgevend kader, interne beheersingsmaatregelen, financiële en andere systemen, en organisatieprocessen. Bovendien moeten ze de mogelijke bronnen van auditbewijs onderzoeken. Die kennis kunnen ze verwerven door regelmatige contacten met het management, diegene die belast zijn met het bestuur en andere belanghebbenden. Het kan dus nodig zijn om experten te raadplegen en documenten te bestuderen (incl. eerdere onderzoeken en andere bronnen) om een breed begrip te verkrijgen over het auditonderwerp en zijn context.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai145


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif