47. Auditeurs moeten het risico op fraude met betrekking tot de auditdoelstellingen bepalen en beoordelen.

Auditeurs moeten informatie inwinnen over het risico op fraude met betrekking tot de auditdoelstellingen en procedures starten om erop te reageren. Ze moeten een kritische ingesteldheid aannemen en alert zijn voor mogelijke fraude tijdens het auditproces.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai147


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif