48. Auditeurs moeten hun werk voorbereiden om ervoor te zorgen dat de audit op een doeltreffende en efficiënte manier uitgevoerd wordt.

Bij de voorbereiding van een specifieke audit, moet er rekening gehouden worden met strategische en operationele aspecten.

Vanuit een strategisch perspectief, moeten de draagwijdte, de doelstellingen en de aanpak van de audit bepaald worden tijdens de voorbereiding. De doelstellingen verwijzen naar wat men wil bereiken met de audit. De draagwijdte houdt verband met het auditonderwerp en de normen die de auditeurs zullen gebruiken om dat onderwerp te evalueren en om erover te rapporteren, en houdt rechtstreeks verband met de auditdoelstellingen. Onder aanpak worden de aard en de reikwijdte van de procedures voor de verzameling van auditbewijzen verstaan. De audit moet voorbereid worden om het auditrisico te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau.

Operationeel gezien, houdt de voorbereiding in dat de doorlooptijden van audits vastgesteld worden en dat de aard, timing en reikwijdte van de auditprocedures vastgelegd worden. Tijdens de voorbereiding moeten de auditeurs op passende wijze teamleden selecteren alsook andere middelen die mogelijk noodzakelijk zijn, zoals experten.

De auditvoorbereiding moet kunnen aangepast worden aan grote veranderingen in de omstandigheden en de voorwaarden. Het is een herhalend proces dat de hele audit doorgaat.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai148


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif