50. Auditeurs moeten de auditbewijzen beoordelen en conclusies trekken.

Als de auditprocedures afgewerkt zijn, moet de auditeur de auditdocumentatie herbekijken om te bepalen of het auditonderwerp voldoende en op gepaste wijze onderzocht is. Voor de auditeur conclusies trekt, moet hij de oorspronkelijke beoordelingen van het risico en de materialiteit opnieuw overwegen tegen de achtergrond van het verzamelde bewijsmateriaal en beslissen of er nog bijkomende auditprocedures moeten worden uitgevoerd.

De auditeur moet de auditbewijzen beoordelen met het doel auditbevindingen te formuleren. Bij de beoordeling van de auditbewijzen en de inschatting van de materialiteit van de bevindingen, moeten auditeurs zowel rekening houden met kwantitatieve als met kwalitatieve aspecten.

Op basis van de bevindingen en zijn professionele oordeel moet de auditeur een conclusie formuleren over het auditonderwerp of de informatie hierover.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai150


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif