Bij attesteringsopdrachten kan het auditrapport weergeven of de auditeur van mening is dat de auditinformatie geen afwijkingen van materieel belang bevat en/of in alle materiële opzichten voldoet aan de vastgestelde normen. Bij een attesteringsopdracht wordt het rapport doorgaans “het rapport van de auditeur” genoemd.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai151a


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif