INTOSAI ref. [https://www.ccrek.be/Docs/Site/ ](pdf) (ISSAI).
#tagcoding hashtag: #issaiissai101

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif